Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
keen-set {'ki:nset}
 • [A] iştahlı

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
keen Dinle! {ki:n}
 • [A] keskin, sert, şiddetli, güçlü, büyük, istekli, hevesli, düşkün, meraklı, uygun, ucuz, zeki, ince, şahane, harika
 • [N] matem türküsü
 • [V] ağıt yakmak, ölenin ardından ağlamak
as keen as mustard
 • [ID] gayretli, çok hevesli, aşırı düşkün
be keen on
 • [V] düşkün olmak, meraklısı olmak
keen edge
 • [N] keskin yüz, ağız
keen-edged {'ki:n,edʒd}
 • [A] keskin
keen on
 • [A] meraklı, düşkün
keen-witted {,ki:n'wıtıd}
 • [A] zeki, keskin zekâlı
keen-edged knife
 • [N] bıçak: keskin bıçak
be keen on İng., k. dili -e çok hevesli olmak, -e meraklı olmak, -e düşkün olmak: be keen on acting aktörlüğe hevesli olmak.
keen s. keskin, sivri; acı; sert, şiddetli, keskin; kuvvetli, canlı, yoğun; gözü açık,zeki, akıllı;{ A.B.D.},{ argo} şahane. keen on çok hevesli, meraklı, düşkün. keen on acting aktörlüğe hevesli. keenly

z. şiddetle; şevk ile. keenness

i. keskinlik; düşkünlük; akıllılık.
keen i.

f. ölü peşinden feryat, ağıt; f ölü peşinden ağlayıp feryat etmek. keener

i. ağıtçı.
keen s.
1. keskin, sivri.
2. acı.
3. sert, şiddetli, keskin.
4. kuvvetli, yoğun.
5. keskin {göz/zekâ}.
6. gözü açık, zeki.
7. İng., k. dili çok hevesli.
8. kıyasıya {rekabet}.
9. doymak bilmez {iştah}.
keen on
1. xyz meraklı.
keen keen kin Sıfat * keskin, sivri. * acı. * sert, şiddetli, keskin. * kuvvetli, yoğun. * gözü açık, zeki. * doymak bilmez {iştah}.
keen on Konuşma Dili * -e çok hevesli, -e meraklı, -e düşkün.
keen on acting * aktörlüğe hevesli.
keen keskin, sivri; acı; sert, şiddetli, keskin; kuvvet
keen ölü peşinden feryat, ağıt; ölü peşinden ağlayıp f
keen hevesli
keen sighted gözü keskin