Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
slow-motion Dinle! {,sləʋ'məʋʃən}
 • [A] ağır çekimli

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
quick-motion camera
 • [N] kamera: hızlı çekim kamerası
motion of censure
 • [N] güvensizlik oyu
center of motion
 • [N] hareket merkezi
slow of comprehension
 • [A] anlayışı kıt
by slow degrees
 • [ADV] yavaş yavaş, azar azar
go-slow Dinle! {,gəʋ'sləʋ, 'gəʋsləʋ}
 • [N] iş yavaşlatma eylemi, işi ağırdan alma
motion Dinle! {'məʋʃən}
 • [N] hareket, devinim, önerge, teklif
 • [V] el ile işaret etmek
Can I have something for motion sickness?
 • [PHR] yol: Yol tutması için bir şeyiniz var mı?
in motion
 • [ADV] hareket halinde
make a motion
 • [V] önerge vermek, teklif sunmak
perpetual motion
 • [N] devamlı hareket
retrograde motion
 • [N] geriye hareket, doğudan batıya hareket (astr.)
set in motion
 • [V] hareket: harekete geçirmek
motion picture
 • [N] sinema filmi
motion sickness
 • [PHR] yol tutması
give notice of motion
 • [V] önerge vermek, yasa teklifi sunmak
quick motion
 • [N] hızlı hareket
slow Dinle! {sləʋ}
 • [A] yavaş, ağır, eli ağır, geri, geri kalmış, geç, geç olan, geç anlayan, uzun süren, kesat, sıkıcı, hız: hızı azaltan
 • [V] yavaşlamak, yavaşlatmak
be slow in learning
 • [V] geç öğrenmek, öğrenmekte zorlanmak
be slow of speech
 • [V] yavaş konuşmak

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
slow slow fox-trot, slow dance.

slow yapmak to do a slow fox-trot, do a slow dance.
slow * slow fox-trot, slow dance.
slow yapmak * to do a slow fox-trot, do a slow dance.