Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
dumb Dinle! {dʌm}
  • [A] dilsiz, sessiz, aptal
dumb s. dilsiz; dili tutulmuş sessiz konuşmayan; konuşmadan yapılan, pandomim şeklinde, mimikle ifade edilen; {A.B.D.}, {k.dili} sersem kafasız, budala. dumbbell

i. jimnastik güllesi, halter; {A.B.D.} {argo} aptal kimse.dumb piano egzersiz için kullanılan ve ses vermeyen tuş dizisi .dumb show pantomim. dumbwaiter

i. yemek asansörü; {ing.} portatif servis masası. strike dumb hayretten dondurmak. be struck dumb dili tutulmak, donakalmak .durrbly

z. konuşmadan; ahmakça .dumbness

i. dilsizlik; dili tutulma.
dumb s.
1. dilsiz.
2. dili tutulmuş, sessiz.
3. k. dili sersem, kafasız, budala.
dumb dumb d^m Sıfat * dilsiz. * dili tutulmuş, sessiz. Konuşma dili * sersem, kafasız, budala.
dumb dilsiz; dili tutulmuş sessiz konuşmayan; konuşmada

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
deaf-and-dumb {,defən'dʌm}
  • [A] sağır ve dilsiz
deaf-and-dumb language
  • [A] sağır ve dilsizlere özgü dil
dumb-bell {'dʌmbəl}
  • [N] halter, gülle, ahmak, aptal
dumb show
  • [N] pandomim
dumb-waiter {dʌm'weıtər}
  • [N] servis masası, servis asansörü, servis arabası
struck dumb
  • [A] donakalmış
dumb things
  • [N] hayvanlar
dumb terminal akılsız uçbirim
dumb terminal programlanmaz uçbirim
dumb terminal programlanmayan uçbirim
dumb terminal akılsız {programlanmayan} uçbirim,
as dumb as prep.gibi hareketsiz:ıf.|gibi hareketsiz
deaf and dumb sağır ve dilsiz
deaf and dumb person sağır ve dilsiz kişi
dumb show pandomim
dumb aerial dilsiz anten
dumb terminal akılsız terminal
dumb terminal akılsız uçbirim
dumb terminal programlanmayan uçbirim
dumb terminal programlanmaz uçbirim