Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
dumb-waiter {dʌm'weıtər}
  • [N] servis masası, servis asansörü, servis arabası

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
deaf-and-dumb {,defən'dʌm}
  • [A] sağır ve dilsiz
deaf-and-dumb language
  • [A] sağır ve dilsizlere özgü dil
dumb Dinle! {dʌm}
  • [A] dilsiz, sessiz, aptal
dumb-bell {'dʌmbəl}
  • [N] halter, gülle, ahmak, aptal
dumb show
  • [N] pandomim
struck dumb
  • [A] donakalmış
dumb things
  • [N] hayvanlar
waiter Dinle! {'weıtər}
  • [N] garson, uşak
waiter! {'weıtər}
  • [INTRJ] garson!
dumb s. dilsiz; dili tutulmuş sessiz konuşmayan; konuşmadan yapılan, pandomim şeklinde, mimikle ifade edilen; {A.B.D.}, {k.dili} sersem kafasız, budala. dumbbell

i. jimnastik güllesi, halter; {A.B.D.} {argo} aptal kimse.dumb piano egzersiz için kullanılan ve ses vermeyen tuş dizisi .dumb show pantomim. dumbwaiter

i. yemek asansörü; {ing.} portatif servis masası. strike dumb hayretten dondurmak. be struck dumb dili tutulmak, donakalmak .durrbly

z. konuşmadan; ahmakça .dumbness

i. dilsizlik; dili tutulma.
dumb s.
1. dilsiz.
2. dili tutulmuş, sessiz.
3. k. dili sersem, kafasız, budala.
dumb terminal akılsız uçbirim
dumb terminal programlanmaz uçbirim
dumb terminal programlanmayan uçbirim
dumb terminal akılsız {programlanmayan} uçbirim,
waiter i. garson; bekleyen kimse; tepsi. waitress

i. kadın garson.
waiter i. garson.
dumb dumb d^m Sıfat * dilsiz. * dili tutulmuş, sessiz. Konuşma dili * sersem, kafasız, budala.
waiter wait.er wey'tır İsim * garson.
dumb dilsiz; dili tutulmuş sessiz konuşmayan; konuşmada