Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
camp-site i. kamp yeri.
camp-site kamp yeri.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
aid-de-camp
 • [N] emir subayı, yaver
aide-de-camp Dinle! {,eıddə'kæmp}
 • [N] emir subayı, yaver
camp bed {'kæmpbed}
 • [N] yatak: kamp yatağı, karyola: portatif karyola
bombed site
 • [N] bombalanmış yer
bomb site {'bɒmsaıt}
 • [N] bombalanmış yer
building site
 • [N] şantiye
camp Dinle! {kæmp}
 • [A] kamp, adi, bayağı, gülünç, aşırı, homoseksüel, eşcinsel, yapmacık davranışları olan
 • [N] kamp, konak yeri, ordugâh, ortak görüşle bir araya gelen topluluk
 • [V] kamp kurmak, kamp yapmak, konaklamak, kampa yerleştirmek, ilgi çekmek için dikkat çekici giyinmek, adileştirmek, bayağılaştırmak
May we camp out here?
 • [PHR] kamp: Burada kamp yapabilir miyiz?
camp fever {'kæmp,fi:vər}
 • [N] tifo, karahumma
camp follower {'kæmp,fɒləʋər}
 • [N] orduyu takip eden fahişe veya yardakçı, parti taraftarı, sempatizan
camp girl
 • [N] izci kız
camping site
 • [N] kamp yeri, kamp bölgesi
camp it up
 • [V] kadınsı ve yapmacıklı davranmak {erkek}, bayağı davranmak {erkek}
camp meeting {,kæmp'mi:tıŋ}
 • [N] dini toplantı, çadırda veya açık havada yapılan dini toplantı, toplantılar serisi
concentration camp
 • [N] toplama kampı
exterminate camp
 • [V] ölüm kampı
Are there cooking facilities on site?
 • [PHR] tesis: Kamp alanında yemek pişirme tesisleri var mı?
internment camp
 • [N] toplama kampı
labor camp
 • [N] çalışma kampı
Are there laundry facilities on site?
 • [PHR] çamaşırhane: Kamp alanında çamaşırhane var mı?

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
site
 • [N] buildings, complex, development
site kent
 • [N] city state
şehirden uzak lüks site
 • [N] exurb
remote site
1. The site, FTP server is running on that you are connected to May very well be on the same host as a Local Site . . A venue "outside" or at a distance from the ordinary origination site In the above example, the athletic center is serving as the Remote Site .
2. Any information technology/network equipment, facility, or service not part of, but connected with, MSU information technology resources via a communications network .
site
1. housing development {consisting of apartment blocks}, Brit. housing estate.
2. large city.
3. hist. city-state.
site * housing development {consisting of apartment blocks}, _British_ housing estate. * large city. tarih * city-state.
Bir site seçin Choose a site
Site Seç Choose Site
Yeni site oluştur Create new site
Geçerli Site Current Site
Site bulunuyor Finding site
Kaynak Site From Site
Yeni Site Mobile
MSN Site Erisimi MSN Site Access
Yeni site New site
Yeni Site Bağlantısı New Site Link
Hiçbir site bulunamadı No sites found
Site Seç Select a Site
Site Seçin Select site
site site