Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
bomb site {'bɒmsaıt}
  • [N] bombalanmış yer
bomb site bombalanmış yer i.