Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
probation Dinle! {prəʋ'beıʃən}
  • [N] deneme süresi, staj, deneme, göz hapsinde tutma
probation i. huk. hafif bir suçtan dolayı gözaltına alınma; {memuru} deneme süresi; gözaltı; kanıtlama; huk. vasiyetnamenin onaylanması. probation officer hafif suçluyu gözaltında bulunduran memur. probational, probationary

s. deneme ile ilgili.
probation i.
1. şartlı tahliye, meşruten tahliye.
2. deneme süresi.
probation pro.ba.tion probey'şın İsim * şartlı tahliye, meşruten tahliye. * deneme süresi.
probation {huk.} hafif bir suçtan dolayı gözaltına alınma; {

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
on probation
  • [ADV] göz hapsinde, deneme halinde, stajını yapmakta
  • [N] göz hapsinde tutmak, gözetim altında, nezaret altında
place on probation
  • [N] göz hapsinde tutmak
place smb. on probation
  • [V] göz hapsinde tutmak, göz hapsine almak
probation officer
  • [N] gözetim memuru, göz hapsinde tutan görevli
probation period
  • [N] deneme süresi, staj süresi
be on probation şartlı tahliyeden sonra gözetim altında olmak.
probation officer şartlı tahliye edilmiş kimseyle ilgilenen memur.
be on probation * şartlı tahliyeden sonra gözetim altında olmak.
probation officer * şartlı tahliye edilmiş kimseyle ilgilenen memur.
probation officer gözaltı memuru
on probation göz hapsinde, deneme halinde, stajını yapmakta
place on probation göz hapsinde tutmak i.
place smb. on probation göz hapsinde tutmak, göz hapsine almak f.
probation officer gözetim memuru, göz hapsinde tutan görevli
probation period deneme süresi, staj süresi