Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
be on probation şartlı tahliyeden sonra gözetim altında olmak.
be on probation * şartlı tahliyeden sonra gözetim altında olmak.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
probation Dinle! {prəʋ'beıʃən}
  • [N] deneme süresi, staj, deneme, göz hapsinde tutma
on probation
  • [ADV] göz hapsinde, deneme halinde, stajını yapmakta
  • [N] göz hapsinde tutmak, gözetim altında, nezaret altında
place on probation
  • [N] göz hapsinde tutmak
place smb. on probation
  • [V] göz hapsinde tutmak, göz hapsine almak
probation officer
  • [N] gözetim memuru, göz hapsinde tutan görevli
probation period
  • [N] deneme süresi, staj süresi
probation i. huk. hafif bir suçtan dolayı gözaltına alınma; {memuru} deneme süresi; gözaltı; kanıtlama; huk. vasiyetnamenin onaylanması. probation officer hafif suçluyu gözaltında bulunduran memur. probational, probationary

s. deneme ile ilgili.
probation i.
1. şartlı tahliye, meşruten tahliye.
2. deneme süresi.
probation officer şartlı tahliye edilmiş kimseyle ilgilenen memur.
probation pro.ba.tion probey'şın İsim * şartlı tahliye, meşruten tahliye. * deneme süresi.
probation officer * şartlı tahliye edilmiş kimseyle ilgilenen memur.
probation {huk.} hafif bir suçtan dolayı gözaltına alınma; {
probation deneme süresi
probation officer gözaltı memuru
probation deneme
probation tecrübe
probation staj
probation deneme süresi
probation gözaltında tutma koşuluyla salıverme
on probation göz hapsinde, deneme halinde, stajını yapmakta