Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
custom-built Dinle! {'kʌstəm,bılt}
 • [A] sipariş üzerine yapılmış, isteğe göre yapılmış

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
built Dinle! {bılt}
 • [A] yapılı, inşa etmiş tarihi
be built
 • [V] kurulmak
built-in Dinle! {,bılt'ın}
 • [A] gömme
built up {,bılt'ʌp}
 • [A] bayındır, binalarla dolu, birçok parçadan oluşan
caravel-built
 • [A] yan yana dizilen tahtalarla yapılmış olan {gemi}
carvel-built Dinle! {'kɑ:rvəlbılt}
 • [A] yan yana dizilen tahtalarla yapılmış olan {gemi}
clinker-built Dinle! {'klıŋkərbılt}
 • [A] bindirme kaplamalı {gemi}
custom Dinle! {'kʌstəm}
 • [A] ısmarlama, sipariş üzerine yapılmış
 • [N] gelenek, görenek, adet, alışkanlık, töre, örf ve adetler hukuku, müşterisi olma, alışveriş
custom-made Dinle! {'kʌstəm,meıd}
 • [A] sipariş üzerine yapılmış, ısmarlama
I would like a custom-made suit.
 • [PHR] özel: Özel dikim bir takım rica ediyorum.
custom-made suit
 • [N] takım: özel dikim bir takım
jerry-built {'dʒerı,bılt}
 • [A] kötü malzeme ile inşaa edilmiş, derme çatma
jerry-built house
 • [N] derme çatma ev
local custom
 • [N] mahalli gelenek
built on sand
 • [A] temelsiz, zayıf temeller üzerine kurulmuş
an unbroken custom
 • [N] öteden beri süregelen gelenek
well-built {,wel'bılt}
 • [A] kaslı
Add Custom AutoFormat Özel Otomatik Biçim Ekle
Add Custom Dictionary Özel Sözlük Ekle
Add to Custom Colors Özel Renklere Ekle