Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
accident Dinle! {'æksıdənt}
 • [N] kaza, rastlantı, beklenmedik olay, tesadüf, araz
accident i. kaza, arıza; {gram}. sarf bölüğü; {fels}. ilinek, âraz, accident insurance kaza sigortası accidental

s.

i. kaza eseri olan, arızi; rastlantı eseri olan, tesadüfi; esaslı olmayan;i. {müz}. armür dö kleden sonra tesadüfi olarak gelen bemol veya diyez. acciden tally

z. kazaen,istemiyerek, rasgele, kazara.
accident i.
1. kaza {kötü olay}.
2. rastlantı.
3. fels. ilinek, araz.
accident 1} ilinek {fels.}; 2} kaza
accident ilinek

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
by accident
 • [ADV] kazara, tesadüfen, rastlantı sonucu
Did you have an accident?
 • [PHR] kaza: Kaza mı geçirdiniz?
have an accident
 • [V] kaza yapmak
I want to report an accident.
 • [PHR] kaza: Bir kaza bildirmek istiyorum.
There has been an accident.
 • [PHR] kaza: Bir kaza oldu.
There's an accident up ahead.
 • [PHR] kaza: İleride bir kaza olmuş.
accident at sea
 • [N] deniz kazası
accident benefit
 • [N] kaza tazminatı
accident-free {'æksıdənt,fri:}
 • [A] kazasız
accident-prone {'æksıdənt,prəʋn}
 • [A] kazaya eğilimli, çok kaza yapan
hit-and-run accident
 • [N] şoförün kaçtığı kaza
industrial accident
 • [N] iş kazası
leave nothing to accident
 • [V] hiçbir şeyi tesadüfe bırakmamak
May I have a copy of the accident report?
 • [PHR] rapor: Kaza raporunun bir kopyasını alabilir miyim?
road accident
 • [N] trafik kazası
scene of accident
 • [N] kaza yeri, olay yeri
accident victims kazaya uğrayanlar.
accident-prone s. hep kazaya uğrayan; sakar.
by accident
1. kazara, yanlışlıkla.
2. rastlantı sonucu, tesadüfen.
cerebral vascular accident serebrovasküler olay