Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
aid-de-camp
 • [N] emir subayı, yaver

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
aide-de-camp Dinle! {,eıddə'kæmp}
 • [N] emir subayı, yaver
camp bed {'kæmpbed}
 • [N] yatak: kamp yatağı, karyola: portatif karyola
camp Dinle! {kæmp}
 • [A] kamp, adi, bayağı, gülünç, aşırı, homoseksüel, eşcinsel, yapmacık davranışları olan
 • [N] kamp, konak yeri, ordugâh, ortak görüşle bir araya gelen topluluk
 • [V] kamp kurmak, kamp yapmak, konaklamak, kampa yerleştirmek, ilgi çekmek için dikkat çekici giyinmek, adileştirmek, bayağılaştırmak
May we camp out here?
 • [PHR] kamp: Burada kamp yapabilir miyiz?
camp fever {'kæmp,fi:vər}
 • [N] tifo, karahumma
camp follower {'kæmp,fɒləʋər}
 • [N] orduyu takip eden fahişe veya yardakçı, parti taraftarı, sempatizan
camp girl
 • [N] izci kız
camp it up
 • [V] kadınsı ve yapmacıklı davranmak {erkek}, bayağı davranmak {erkek}
camp meeting {,kæmp'mi:tıŋ}
 • [N] dini toplantı, çadırda veya açık havada yapılan dini toplantı, toplantılar serisi
concentration camp
 • [N] toplama kampı
exterminate camp
 • [V] ölüm kampı
internment camp
 • [N] toplama kampı
labor camp
 • [N] çalışma kampı
low camp
 • [A] bayağı
nudist camp
 • [N] çıplaklar kampı
prison camp
 • [N] esir kampı, açık cezaevi
summer camp
 • [N] yaz kampı
trailer camp
 • [N] karavan parkı
training camp
 • [N] kamp, eğitim kampı
work camp
 • [N] çalışma kampı