Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
camp follower {'kæmp,fɒləʋər}
  • [N] orduyu takip eden fahişe veya yardakçı, parti taraftarı, sempatizan
camp follower ordunun gerisinden gelen siviller
camp follower orduyu takip eden fahişe veya yardakçı, parti taraftarı, sempatizan