Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
wrapping {'ræpıŋ}
  • [N] sargı, paket kâğıdı, ambalaj ipi, paketleme, sarma
wrapping i. ambalaj kâğıdı.
wrapping i. paket kağıdı; ambalaj ipi; sargı; kapak.
Wrapping Sarma
wrapping wrap.ping räp'îng İsim * ambalaj kâğıdı.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
gift-wrapping
  • [N] hediye paketleme
wrapping paper {'ræpıŋ,peıpər}
  • [N] ambalaj kâğıdı, paket kâğıdı, kaplık
Text Wrapping Metin Sarma
word-wrapping break table sözcük sarımı tablosu
wrapping paper ambalaj kâğıdı.
wrapping paper * ambalaj kâğıdı.
gift wrapping hediye paketleme
wrapping paper paket kağıdı
No wrapping Kaydırma yok
Table Wrapping Tablo Sarma
Text wrapping Metin kaydırma
Text Wrapping Metin Sarma
word-wrapping break table sözcük sarımı tablosu
Wrapping style Kaydırma stili
Wrapping Style Sözcük Kaydırma Stili
gift wrapping hediye paketleme i.
wrapping paper ambalaj kâğıdı, paket kâğıdı, kaplık