Sonuçlar

Türkçe » İngilizce Yukarı
veri
  • [N] data, datum, throughput
veri datum.

veri bankası comp. data base.

veri iletimi comp. data transmission.

veri işlem merkezi comp. data processing center.

veri merkezi comp. data center.

veri tabanı comp. data base.
veri * datum.
veri data
veri data format

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
protokol veya veri kaynağı {internet terimlerinden} Bu bölüm veriye ulaşmak için kullanılacak protokolü belirtir. Başlıca protokoller şunlardır: http:// HTML dosyalara ulaşmak için kullanılır ftp:// download edilebilir bir dosyayı belirtir. mailto:// e-mail yollamak için kullanılacak uygulamaya bağlanır file:// lokal bir dosyayı işaret eder

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
genel veri
  • [N] universal
printırden çıkan veri
  • [N] printout
veri bankası
  • [N] data bank
veri girişi
  • [N] input
veri ile denetim bilgisini karıştırmak
  • [V] interleave
veri tabanı
  • [N] data base
yazıcıdan çıkan veri
  • [N] printout
veri bankası bilgisayar * data base.
veri iletimi bilgisayar * data transmission.
veri işlem merkezi bilgisayar * data processing center.
veri merkezi bilgisayar * data center.
veri tabanı bilgisayar * data base.
idari veri işleme administrative data processing
veri işleme business data processing
veri kayıt ünitesi collector
veri hazır hattı data available line
veri tabanı data base
veri alışverişi data exchange
veri dosyası data file
veri akışı data hierarchy