Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
topic Dinle! {'tɒpık}
  • [N] konu, mesele, mevzu, söz konusu, tema
topic i. konu, mevzu.
topic i. konu, mevzu.
Topic Konu
topic top.ic tap'îk İsim * konu, mevzu.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
central topic
  • [N] ana fikir
staple topic
  • [N] ana konu
Choose a Topic Bir Konu Seçin
Print Topic Konu Yazdır
Select Help Topic Yardım Konusunu Seçin
Topic File Konu Dosyası
Topic Id Konu Kimliği
Topic Information Konu Bilgisi
Topic Number Konu Numarası
Topic Title Konu Başlığı
Topic, place and people Konu, yer ve kişiler
topic sentence konu cümlesi
Agenda Topic Gündem Konusu
Choose a Topic Bir Konu Seçin
Display Topic Başlığı Göster
Print Topic Konu Yazdır
Print Topic Konuyu Yazdır
Reminder Topic Anımsatıcı Konusu
Select Help Topic Yardım Konusunu Seçin
Select Topic Seçili Başlık