Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
tiger Dinle! {'taıgər}
  • [N] kaplan, kana susamış kimse, resmi elbiseli araba uşağı
tiger i. kaplan, zool. Panthera tigris; kana susamış adam, zalim adam. tiger cat kaplan gibi derisi yollu yaban kedisi; tekir kedi. tiger lily siyah benekli portakal rengi zambak, pars zambağı. tiger moth bir çeşit benekli pervane. tigerish

s. kaplan gibi, vahşi yırtıcı.
tiger i. kaplan.
tiger ti.ger tay'gır İsim * kaplan.
tiger kaplan, {zool.} Panthera tigris; kana susamış adam

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
American tiger
  • [N] jaguar
tiger cat {'taıgərkæt}
  • [N] yaban kedisi, etçil keseli hayvan (Avus.)
paper tiger güçlüymüş gibi görünen ama aslında zayıf kimse/kuruluş/ülke.
tiger lily pars zambağı, kaplan postu.
paper tiger * güçlüymüş gibi görünen ama aslında zayıf kimse/kuruluş/ülke.
tiger lily * pars zambağı, kaplan postu.
asian tiger mosquito asya kaplan sivrisineği
bengal tiger bengal kaplanı
sand tiger kum kaplanı
tasmanian tiger tazmanya kaplanı
tiger cat kaplan
american tiger jaguar
tiger cat yaban kedisi, etçil keseli hayvan (avus.)