Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
then Dinle! {ðen}
  • [A] o zamanki, o zamanlarki
  • [ADV] o zaman, ondan sonra, o halde, öyleyse, zira, demek
then {z.}, {s.}, {i.} o zaman, o vakit; ondan sonra, derken; başka zaman, sonra; ayrıca; şu halde, öyle ise; netice olarak; bunun için; {s.} o zaman vaki olan; {i.} o zaman. then and there hemen, derhal. And if the bed should catch fire, what then? Yatak ateş alsa, ne olur sonra? and then some küsur. by then o zamana kadar. now and then bazen, ara sıra, arada bir. since then o zamandan beri. the then president o zamanın başkanı.
then z.
1. o zaman: We were young then. O zaman gençtik. They´ll have come by then. O zamana kadar gelmiş olacaklar. What´ll happen then? O zaman ne olacak?
2. ondan sonra, sonra: Finish your homework and then you can go to the movie. Ev ödevini bitir, sonra sinemaya gidebilirsin.
3. o halde, o durumda, o zaman: Go to the party yourself; then you won´t have to worry. Partiye kendin git; o zaman endişe etmene gerek kalmayacak. If he didn´t do it then who did? Kendisi yapmadıysa o halde kim yaptı?
then then dhen Zarf * o zaman: We were young then. O zaman gençtik. They'll have come by then. O zamana kadar gelmiş olacaklar. What'll happen then? O zaman ne olacak? * ondan sonra, sonra: Finish your homework and then you can go to the movie. Ev ödevini bitir, sonra sinemaya gidebilirsin. * o halde, o durumda, o zaman: Go to the party yourself; then you won't have to worry. Partiye kendin git; o zaman endişe etmene gerek kalmayacak. If he didn't do it then who did? Kendisi yapmadıysa o halde kim yaptı?
then o zaman, o vakit; ondan sonra, derken; başka zaman