Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
support.txt support.txt

Türkçe » İngilizce Yukarı
support.txt support.txt

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
affidavit of support
  • [N] mali destek taahhüdü, destek sağlama beyanı
arch support
  • [N] ayakkabı tabanlığı
moral support
  • [N] manevi destek
non-support {,nɒnsə'pɔ:rt}
  • [N] bakmakla yükümlü olunan kişilere bakma, aileyi geçindirme
support Dinle! {sə'pɔ:rt}
  • [N] destek, arka, yardım, altlık, takviye, dayanak, payanda, doğrulama, arka çıkma, yardımcı oyuncu, yardımcı oyuncular
  • [V] desteklemek, para yardımı yapmak, dayamak, destek olmak, güç vermek, para sağlamak, taraftarı olmak, kuvvetlendirmek, özendirmek, yardım etmek, cesaret vermek, tutmak, geçindirmek, bakmak, sürdürmek, takviye etmek, ısrar etmek, doğrulamak, kanıtlamak, üstlenmek, yardımcı rolde oynamak
support oneself
  • [V] geçinmek, geçimini sağlamak
support to
  • [V] güçlendirmek
life-support system
  • [N] sistem: hayat destek sistemi, sistem: suni yaşatma sistemi
Visa Support
  • [N] Viza Desteği
adjustable pipe support ayarlanabilen boru desteği
Advanced Power Management support Gelişmiş Güç Yönetimi desteği
AutoFont Support Files AutoFont Destek Dosyaları
Baltic language support Baltık dil desteği
bearing support yatak mesnedi
bidirectional support iki yönlü yazma desteği
Central European language support Orta Avrupa dil desteği
client support müşteri desteği
compact support tıkız dayanak
compact support tıkız dayanak
Compound Document Support Bileşik Belge Desteği