Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
stranded Dinle! {'strændıd}
  • [A] karaya oturmuş, yolda kalmış, başarısız olmuş, sıkışmış, sıkıntıda
stranded
1. zor durumda,xyz karaya oturt.
2. {gemi} karaya oturmuş. güç durumda. parasız.
stranded * {gemi} karaya oturmuş * güç durumda, parasız
stranded v.karaya otur:adj.karaya oturan
stranded {gemi} karaya oturmuş

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
be left stranded
  • [A] karaya oturtulmak, yüzüstü kalmak
be stranded
  • [V] karaya oturmak
be left stranded bak. be stranded.
be stranded
1. mahsur kalmak: We were stranded at the airport for fifteen hours. On beş saat boyunca havaalanında mahsur kaldık.
2. {gemi} karaya oturmuş olmak.
stranded conductor örgülü iletken
be stranded * mahsur kalmak. * {gemi} karaya oturmuş olmak.
stranded conductor örgülü iletken
stranded conductor örgülü iletken
be left stranded karaya oturtulmak, yüzüstü kalmak s.
be stranded karaya oturmak f.
stranded conductor örgülü iletken [elec.]