Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
stay-at-home Dinle! {,steıət'həʋm}
 • [A] evden çıkmayan
stay-at-home Dinle! {,steıæt'həʋm}
 • [N] ev kuşu, evden çıkmayan kimse

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
bring home the bacon
 • [ID] evin geçimini sağlamak, ekmek parası kazanmak, başarmak
who brings home the bacon
 • [ID] evin geçimini sağlayan kimse
Charity begins at home.
 • [ID] yardımseverlik: Yardımseverlik evde yardımlaşmayla başlar.
come home
 • [V] dönmek, anlaşılır olmak, kavramak
community home
 • [N] halkevi
convalescent home
 • [N] dinlenme evi, prevantoryum
I'll stay here for a couple of weeks.
 • [PHR] birkaç: Burada birkaç hafta kalacağım.
I'll stay here for 2 days.
 • [PHR] gün: Burada 2 gün kalacağım.
detention home
 • [N] ıslahevi
Did you enjoy your stay?
 • [PHR] memnun: Ziyaretinizden memnun kaldınız mı?
I've enjoyed my stay.
 • [PHR] memnun: Çok memnun kaldım.
eventide home
 • [N] huzurevi
I'd like to extend my stay for a few days.
 • [PHR] uzatmak: Ziyaret süremi birkaç gün daha uzatmak istiyorum.
Would you please forward my mail to my home address?
 • [PHR] göndermek: Mektuplarımı ev adresime gönderebilir misiniz?
funeral home
 • [N] cenaze evi
get home
 • [V] eve varmak, eve gelmek
harvest home
 • [N] hasat mevsiminin sonu, harman sonu, harman sonu ziyafeti, hasat şarkısı
hearth and home
 • [N] yuva, aile ocağı
home Dinle! {həʋm}
 • [A] evde yapılan, evdeki, eve ait, vatana ait, hedefe ait, kendi sahasında olan
 • [ADV] eve, yurda, evde, ülkesinde, hedefe, tam yerine, vicdanına
 • [N] ev, yuva, aile ocağı, yurt, vatan, bakımevi, kale, hedef {bomba}, kendi sahası
 • [V] yuvasına dönmek, yurda dönmek {kuş}, sinyâllere göre yönelmek, hedeflemek
at home
 • [ADV] kabul günü, evde, ev toplantısı

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
stay over
1. stay overnight; "The boy`s friends were allowed to sleep over after the birthday party".
home tuşu home key
Home Home
Home tuşu Home key
bkz.Terminate-and-Stay-Resident TSR
home tuşu home key [tech.]