Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
result Dinle! {rı'zʌlt}
  • [N] sonuç, netice, son, akıbet, semere, ürün
  • [V] sonucu olmak
result f.
1. in -e yol açmak, -e sebep olmak.
2. from -den kaynaklanmak, -den meydana gelmek, -den çıkmak, -den doğmak.
3. meydana gelmek, olmak, vuku bulmak.

i.
1. sonuç, netice.
2. son, akıbet.
3. semere, ürün.
result f.

i. sık sık in {ile} çıkmak meydana gelmek, varmak: sonuçlanmak:

i. netice, sonuç, son, akıbet, semere, mahsul.
result f.
1. in -e yol açmak, -e sebep olmak.
2. from -den kaynaklanmak, -den meydana gelmek, -den çıkmak, -den doğmak.
3. meydana gelmek, olmak, vuku bulmak.

i.
1. sonuç, netice.
2. son, akıbet.
3. semere, ürün.
result f.

i. sık sık in {ile} çıkmak meydana gelmek, varmak: sonuçlanmak:

i. netice, sonuç, son, akıbet, semere, mahsul.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
first result
  • [N] ilk sonuç
provisional result
  • [N] kesin olmayan sonuç (spor.)
as a result
  • [ADV] sonuç olarak
be the result of
  • [V] sonucu olmak
result from
  • [V] ileri gelmek
result in
  • [V] ile sonuçlanmak, olarak sonuçlanmak
ultimate result
  • [N] kesin sonuç
as a result
1. sonuç olarak.
2. kadar. olarak. gibi. iken. ki. madem. olduğu gibi. -diği gibi. -irken. karşın. rağmen. mademki.
as a result of
1. xyz sonucu olarak.
corrected result düzeltilmiş sonuç
corrected result düzeltilmiş sonuç
current result şu anki sonuç
Date-time result Gün-Saat sonucu
display result sonucu göster
Lock Result (to) Alan güncelleştirilemesin
Result Cells Sonuç Hücreleri
result field sonuç alanı
result from
1. sonuç. netice. son. akıbet. semere. ürün. sonucu olmak.
result from
1. sonuç. netice. son. akıbet. semere. ürün. sonucu olmak.
result in
1. sonuçlan.