Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
respects {rı'spekts}
  • [N] hürmet: hürmetler, saygı: saygılar, selam: selamlar

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
in all respects
  • [ADV] her yönden, her bakımdan
in every respects
  • [ADV] her bakımdan, her konuda
in some respects
  • [ADV] bazı konularda
pay one's respects to
  • [V] saygı: saygılarını sunmak, nezaket ziyaretinde bulunmak, selam söylemek
pay one´s respects
1. {to} {-e} ziyarette bulunmak.
2. {-e} saygı ziyaretinde bulunmak.
pay one's respects * [{to}] {-e} ziyarette bulunmak. * {-e} saygı ziyaretinde bulunmak.
in all respects her yönden, her bakımdan
in every respects her bakımdan, her konuda zf.
in some respects bazı konularda
pay one's respects to saygılarını sunmak, nezaket ziyaretinde bulunmak, selam söylemek f.