Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
push-button {'pʋʃ,bʌtən}
 • [A] tuşlu, düğme ile çalışan

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
bachelor's button
 • [N] peygamberçiçeği
bell button
 • [N] zil düğmesi
bell push {'belpʋʃ}
 • [N] zil düğmesi
belly button
 • [N] göbek, göbek deliği
button Dinle! {'bʌtən}
 • [N] düğme, buton, filiz, tomurcuk, puan, sayı
 • [V] düğmelemek
a button short
 • [ID] tahtası eksik, kaçık, şapşal
not care a button
 • [ID] umursamamak, iplememek, vız gelip tırıs gitmek
not worth a button
 • [A] beş para etmez
press button {'pres,bʌtən}
 • [N] düğme: elektrik düğmesi
push button {'pʋʃ,bʌtən}
 • [N] düğme: elektrik düğmesi, tuş, düğme
push-to-talk button
 • [N] düğme: konuşma düğmesi
There's a button missing.
 • [PHR] düğme: Bir düğme eksik.
button up
 • [V] düğmelemek, iliklemek, tamamlamak
fly button
 • [N] pantolon düğmesi
mescal button
 • [N] dikensiz kaktüsün uyuşturucu tepesi
pearl button {,pɜ:rl'bʌtən}
 • [N] sedef düğme
push Dinle! {pʋʃ}
 • [N] itme, itiş, zorlama, sıkıştırma, çaba, gayret, atak, hamle, sıkışık durum, zor durum, torpil, arka çıkan kimse, kitle, topluluk, grup, çete
 • [V] itmek, itelemek, kakmak, sıkıştırmak, zorlamak, baskı yapmak, devam etmek, yürütmek, çaba harcamak, uğraşmak, zorla kabul ettirmek, reklâmla satmak, uyuşturucu satmak, merdiven dayamak, yaklaşmak {yaş}
at a push
 • [ADV] gerekirse, ihtiyaç halinde, zor durumda
get a job by push
 • [V] torpille işe girmek, araya adam koyup işe girmek
get the push
 • [ID] işten atılmak, kovulmak

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
button-down
1. of a shirt; having the ends of the collar fastened down by buttons; "Brooks Brothers button-down shirts" unimaginatively conventional; "a colorful character in the buttoned-down, dull-gray world of business"- Newsweek.
2. unimaginatively conventional; "a colorful character in the buttoned-down, dull-gray world of business"- Newsweek. . of a shirt; having the ends of the collar fastened down by buttons; "Brooks Brothers button-down shirts".