Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
proxy Dinle! {'prɒksı}
  • [N] vekillik, vekâlet, vekil, vekâletname
proxy i. vekil; vekillik, vekâlet; vekaletname.
proxy i.
1. vekil.
2. vekillik, vekâlet.
3. vekâletname.
proxy prox.y prak'si İsim * vekil. * vekillik, vekâlet. * vekâletname.
proxy vekil; vekillik, vekâlet; vekaletname.

Türkçe » İngilizce Yukarı
Proxy Proxy

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
by proxy
  • [ADV] vekâlet ile, vekâleten
stand proxy
  • [V] vekâleten bulunmak, vekâlet etmek
DNS Proxy Agent DNS Proxy Aracısı
Enable Proxy Proxyi Etkinleştir
Ftp Proxy Agent Ftp Proxy Aracısı
HTTP proxy HTTP proxy
Invalid Proxy Geçersiz Yetkili
Proxy Address Proxy Adresi
Proxy Location Proxy Konumu
Proxy Name Proxy adı
Proxy Override Proxy Üzerine Yazar
Proxy Port Proxy Bağlantı Noktası
Proxy Server Proxy Sunucu
Proxy server Proxy sunucusu
Proxy Server Yetkili Sunucu
Proxy Settings Proxy Ayarları
Proxy Settings Yetkili Ayarları
Proxy to use Kullanılacak proxy sunucu
Proxy to use Kullanılacak proxy sunucusu
Proxy to use Kullanılacak yetkili sunucu

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
DNS Proxy Aracısı DNS Proxy Agent
Ftp Proxy Aracısı Ftp Proxy Agent
HTTP proxy HTTP proxy
Proxy'ler Proxies
Proxy Adresi Proxy Address
Proxy Konumu Proxy Location
Proxy adı Proxy Name
Proxy Üzerine Yazar Proxy Override
Proxy Bağlantı Noktası Proxy Port
Proxy Sunucu Proxy Server
Proxy sunucusu Proxy server
Proxy Ayarları Proxy Settings
Kullanılacak proxy sunucu Proxy to use
Kullanılacak proxy sunucusu Proxy to use
Proxy Türü Proxy Type
Proxy Kullan Use Proxy
Aynı Proxy'i Kullan Use Same Proxy