Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
provide Dinle! {prə'vaıd}
  • [V] sağlamak, karşılamak, temin etmek, ihtiyacını karşılamak, şart koşmak, koşul koymak, önlem almak, hazırlıklı olmak
provide f. tedarik etmek sağlamak, bulmak; önceden hazırlamak; vermek, bulup vermek; şart koşmak. provide against hazırlıklı bulunmak, ihtiyatlı bulunmak. provide for geçimini sağlamak; tedarikli bulunmak.
provide f.
1. sağlamak, temin etmek, tedarik etmek; getirmek: Oğuz provided the drinks. Meşrubatı Oğuz getirdi.
2. -i şart koşmak.
provide pro.vide prıvayd' Fiil * sağlamak, bulmak. * önceden hazırlamak. * şart koşmak.
provide tedarik etmek sağlamak, bulmak; önceden hazırlamak

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
provide against
  • [V] önlem almak, tedbir almak
provide for
  • [V] ihtiyaçlarını karşılamak, gereksinimini sağlamak
provide with
  • [V] sağlamak, temin etmek, bulmak
provide against -e karşı hazırlıklı olmak.
provide for
1. -i geçindirmek, -in geçimini sağlamak, -in rızkını temin etmek.
2. -i hesaba almak/katmak, -i düşünmek: She´s provided for that as well. Onu da hesaba kattı. The will provides for that. Vasiyetnamede var o.
provide s.o. with birine -i sağlamak/getirmek.
provide against * -e karşı hazırlıklı olmak.
provide for * geçimini sağlamak. * -e karşı hazırlıklı olmak.
provide for sağla
provide with sağla
Provide Event Olay Sağla
provide against önlem almak, tedbir almak
provide for ihtiyaçlarını karşılamak, gereksinimini sağlamak
provide with sağlamak, temin etmek, bulmak f.