Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
pretense Dinle! {'pri:tens, prı'tens}
  • [N] iddia, hile, yalandan yapma, numara
pretense İng. pretence

i. hile, bahane, hileli söz. false pretenses sahte görünüş, sahte tavır. make a pretense of yapar gibi görünmek, yalandan yapmak. on the slightest pretense en ufak bahane ile.
pretense i.
1. rolüne girme.
2. oyun, numara, yalan: make a pretense of illness hasta numarası yapmak.
3. bahane: on the slightest pretense en ufak bahane ile.
4. to ... iddiası.
pretense pre.tense pri'tens, prîtens' İsim * rolüne girme. * yalandan yapma, numara: make a pretense of illness hasta numarası yapmak. * bahane: on the slightest pretense en ufak bahane ile.
pretense {İng.} pretence hile, bahane, hileli söz. false p

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
make no pretense to
  • [N] iddiası olmamak
make pretense of doing
  • [V] yapıyormuş gibi görünmek, yapar gibi görünmek
make no pretense to iddiası olmamak i.
make pretense of doing yapıyormuş gibi görünmek, yapar gibi görünmek f.