Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
prescription Dinle! {prı'skri:pʃən}
 • [N] reçete, ilaç yazma, emir, yönerge, zaman aşımı, zaman aşımı ile kazanılan hak
prescription i. emir, talimat; tıb. reçete; huk. zaman aşımına dayanan hak; devam eden âdet.
prescription i.
1. tıb. reçete.
2. emir.
prescription pre.scrip.tion priskrîp'şın İsim * emir. Tıbbi * reçete.
prescription emir, talimat; {tıb.} reçete; {huk.} zaman aşımına

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
Sorry, it's a prescription drug.
 • [PHR] ilaç: Üzgünüm, bu reçeteli ilaç.
Do you need a prescription for sleeping pills?
 • [PHR] ilaç: Uyku ilacı için reçete gerekiyor mu?
Can you make up this prescription for me?
 • [PHR] reçete: Bu reçeteyi benim için hazırlar mısınız?
Do I need a prescription for this?
 • [PHR] reçete: Bu ilaç için reçete gerekiyor mu?
Do you have a prescription?
 • [PHR] reçete: Reçeteniz var mı?
Here is the prescription.
 • [PHR] reçete: Buyrun, reçeteniz.
It can be taken without a prescription.
 • [PHR] reçete: Reçetesiz alınabilir.
It needs a prescription.
 • [PHR] reçete: Reçete gerekiyor.
negative prescription
 • [N] zaman aşımı
Please give me a prescription.
 • [PHR] reçete: Reçete yazar mısınız?
positive prescription
 • [N] zaman aşımı ile kazanılan hak
Requires a doctor's prescription
 • [PHR] reçete: Reçete gerekli
with prescription
 • [A] reçete ile verilen
write out a prescription
 • [V] reçete yazmak
Would you please write me a prescription for a tranquilizer?
 • [PHR] sakinleştirici: Sakinleştirici bir ilaç için reçete yazar mısınız?
fill a prescription reçetedeki ilaçları vermek.
fill a prescription * reçetedeki ilaçları vermek.
can you make up this prescription for me bu reçeteyi benim için hazırlar mısınız
do i need a prescription for this bu ilaç için reçete gerekiyor mu
do you have a prescription reçeteniz var mı