Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
official Dinle! {ə'fıʃəl}
 • [A] resmi, devlet
 • [N] memur
official s.

i. resmi; memuriyete ait, memura yakışır;

i. memur. officialdom

i. memur sınıfı, memurlar. officialism

i. memur işi; kırtasiyecilik. officially

z. resmen.
official s.
1. resmi.
2. memuriyete ait; memura yakışır.

i. memur.
official of.fi.cial ıfîş'ıl Sıfat * resmi. * memuriyete ait; memura yakışır. İsim * memur.
official resmi; memuriyete ait, memura yakışır; memur. off

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
customs official
 • [N] gümrük memuru
finance official
 • [N] maliyeci
government official
 • [N] devlet memuru, memur
through official channels
 • [ADV] resmi kanallardan
official call
 • [N] resmi görüşme
official duty
 • [N] memuriyet
official relation
 • [N] resmi görüşme
official report
 • [N] zabıt, tutanak
official secret
 • [N] devlet sırrı
official trip
 • [N] resmi gezi
quasi-official {,kwɒsıə'fıʃəl}
 • [A] yarı resmi
You have to make an official report.
 • [PHR] rapor: Resmi rapor tutturmanız gerekiyor.
official minute book kararname defteri.
security official güvenlik sorumlusu
official minute book * kararname defteri.
administrative official resmi yönetim
government official devlet memuru
make official resmileştir
certified official yetkili memur
security official güvenlik sorumlusu