Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
multi- {'mʌltı}
  • [PREF] çok
multi- önek çok, mülti-.
multi- {önek }çok.
multi- katlı
multi- çok-

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
multi-storey {'mʌltı,stɔ:rı}
  • [A] çok katlı
Allow Multi-User Editing Çok-Kullanıcılı Düzenlemeye İzin Ver
Loosely-Coupled Multi-Processing (LCMP) Gevşekçe Bağlı Çoklu İşleme
Multi Çoklu
Multi Select Çoklu Seçim
Multi User Dialog (MUD) Çok Katılımcılı Konuşma
Multi User Dungeon (MUD) Çok Katılımcılı Zindan
Multi-Color Graphics Array (MCGA) Çok Renkli Grafik Bağdaştırıcı
Multi-function adapters Çok işlevli bağdaştırıcılar
Multi-language Çok Dilli
multi-line edit control çok satırlı düzenleme kontrolü
multi-modal distribution çok-doruklu dağılım
multi-node çok-düğümlü
Multi-Protocol Communications Adapter (MPCA) Çok Protokollü İletişim Adaptörü
multi-user i. bilg. çoklu kullanıcı.
Symmetric Multi-Processor (SMP) Simetrik Çoklu İşlemci
multi-user mul.ti-us.er m^l'tıyuzır İsim, computer * çoklu kullanıcı.
multi çok
multi meter avometre
multi çok

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
Multi-Tepsi Multi-Tray