Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
hive Dinle! {haıv}
  • [N] arı kovanı, kovan, arı kovanı gibi yer, topluluk, kalabalık
  • [V] kovana koymak, kovanda toplamak, toplamak, istiflemek, kovana girmek, toplu olarak yaşamak
hive i.

f. kovan; kovanda bulunan arı kümesi; arı kovanı gibi halkı çok ve çalışkan olan yer;

f. kovan almak; kovana doldurmak {bal}; biriktirmek, toplamak; kovana girmek; kovanda yaşamak.
hive i. kovan; arı kovanı.
hive hive hayv İsim * kovan; arı kovanı.
hive kovan; kovanda bulunan arı kümesi; arı kovanı gibi

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
hive off
  • [V] topluluktan ayırmak, ayırmak, ayrılmak, ayrı olmak, ortadan kaybolmak, sırra kadem basmak
hive up
  • [V] toplamak, istiflemek
bee hive arı kovanı
bee hive arı kovanı
Load Hive Yığını Yükle
Unload Hive Yığını Kaldır
hive off topluluktan ayırmak, ayırmak, ayrılmak, ayrı olmak, ortadan kaybolmak, sırra kadem basmak
hive up toplamak, istiflemek f.
bee hive arı kovanı [med.]