Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
digest Dinle! {dı'dʒest}
  • [V] sindirmek, hazmetmek, kavramak, katlanmak, hazmolmak, sindirilmek, parçalanmak
digest Dinle! {'daıdʒest}
  • [N] özet, derleme, seçme
digest i. özet, hulâsa, fezleke, icmal: {huk}. kazai içtihatlardan çıkarılan kuralların toplamı.
digest f. sindirmek, hazmetmek: tasnif etmek, düzenlemek, tertip etmek: kavramak, idrak etmek, üzerinde düşünmek; {kim}. ısı ile yumuşatmak. digestible

s. hazmedilebilir, hazmi mümkün, hafif. digest ibility

i. hazım imkânı.
digest i.
1. özet.
2. derleme.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
Message Digest İleti Kütüğü
Message Digest İleti Özeti