Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
deliver Dinle! {dı'lıvər}
  • [V] kurtarmak, serbest bırakmak, doğurtmak, söylemek, devretmek, iletmek, dağıtmak, vermek, teslim etmek, atmak
deliver f.
1. teslim etmek, bırakmak, vermek: They will deliver the furniture tomorrow morning. Mobilyayı yarın sabah teslim edecekler.
2. {gazete, mektup v.b.´ni} dağıtmak.
3. {yumruk/darbe} indirmek.
4. {from} -den kurtarmak.
5. {çocuğu} almak, doğurtmak.
6. {söylev} vermek, {konuşma} yapmak.
7. {hüküm} vermek.
deliver f. tevdi etmek, teslim etmek, bırakmak, vermek; kurtarmak, serbest bırakmak; çocuğu almak, doğurtmak; irat etmek, söylemek {nutuk}; atmak {tokat}; hüküm vermek. deliver oneself of konuşma haline dökmek. be delivered of doğurmak.
Deliver Teslim Et
deliver de.liv.er dîlîv'ır Fiil * teslim etmek, bırakmak, vermek: They will deliver the furniture tomorrow morning. Mobilyayı yarın sabah teslim edecekler. * {gazete, mektup v.b.'ni} dağıtmak. * {yumruk, darbe} indirmek. * [{from}] -den kurtarmak. * {çocuğu} almak, doğurtmak. * {söylev} vermek, {konuşma} yapmak. * {hüküm} vermek.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
deliver oneself
  • [V] açıklamak, belirtmek
deliver up
  • [V] vermek, teslim etmek
deliver the goods
  • [ID] sözünü tutmak
  • [V] malı teslim etmek
deliver a speech
  • [V] nutuk çekmek, söylev vermek
deliver an ultimatum to
  • [V] ültimatom vermek
deliver the goods k. dili istenilen şeyi yapmak.
deliver the goods Konuşma Dili * istenilen şeyi yapmak.
deliver up teslim et
Deliver to Teslim adresi
deliver a speech nutuk çekmek, söylev vermek
deliver an ultimatum to ültimatom vermek f.
deliver oneself açıklamak, belirtmek f.
deliver the goods sözünü tutmak
deliver up vermek, teslim etmek