Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
write Dinle! {raıt}
 • [N] yazı yazma
 • [V] yazmak, kaleme almak, kâğıda dökmek, yazı yazmak, bestelemek, yazarlık yapmak, mektup yazmak
write f.

i. {wrote, written eski writ} yazı yazmak; teklif etmek;kaleme almak; ifade etmek; kaydetmek; kayda geçmek; kaitplik etmek. write down yazmak, kaydetmek, yazı ile yermek. nothing towrite ome about bahsetmeye değmez. write in bir metne ilave yapmak; oy pusulasına bir adayın ismini yazmak. write-in vote adayların ismlerini yazarak kullanılan oy toplamı. write off hesabı kapatmak; kıymetini sıfıra indirmek; kolayca yazmak; zarara geçmek. write ones own ticket isteğine göre yolunu çizmek. write out yazıya dökmek; tam yazmak. write up hikayesini yazmak, hesabı şimdiki tarihe kadar kaydetmek; değerini yüksek göstermek. writ large iri harflerle yazılmış; açıkça belirtilmiş, apaçık. written law kayda geçmiş kanun, müseccel kanun.
write f. {wrote, writ.ten}
1. yazı yazmak: He´s learning to write. Yazı yazmayı öğreniyor.
2. {bir şeyi} yazmak: Can you write your name? İsmini yazabilir misin?
3. k. dili {birine} mektup yazıp göndermek, mektup yazmak: He writes her every day. Her gün ona mektup yazıyor.
4. k. dili {birine} mektup yazmak.
5. yazmak, yazarlık yapmak: He writes for a living. Hayatını yazarak kazanıyor.
Write Write
write yazma

Türkçe » İngilizce Yukarı
Write Write

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
write poetry
 • [V] şiir yazmak
write out a prescription
 • [V] reçete yazmak
Would you please write me a prescription for a tranquilizer?
 • [PHR] sakinleştirici: Sakinleştirici bir ilaç için reçete yazar mısınız?
Please write it here.
 • [PHR] yazmak: Lütfen buraya yazın.
Please write your address here.
 • [PHR] yazmak: Buraya adresinizi yazın lütfen.
write back
 • [V] cevap yazmak
write down
 • [V] nominal değerini indirmek, yazmak, kaydetmek, yazı ile kötülemek, düşük yazmak, nominal değerini düşürmek {mal}, not etmek
write-down Dinle! {'raıt,daʋn}
 • [N] yazma, kaydetme, düşük yazma
write in
 • [V] eklemek, ilave yapmak
write off
 • [V] silmek {borç}, iptal etmek, hurdahaş etmek {araba}, çizmek
write-off Dinle! {'raıtɒf}
 • [N] zarar miktarı, hurda, hurdahaş olmuş araba
write oneself out
 • [V] yazma gücünü terketmek {yazar}
write out
 • [V] tamamını yazmak, yazmak, tam olarak yazmak, doldurmak
write out a check
 • [V] çek yazmak
write to ask
 • [V] yazıp sormak
write up
 • [V] hikâyesini yazmak, kaleme almak, yazısında övmek, fazla yazmak, ayrıntılı yazmak
write-up Dinle! {'raıtʌp}
 • [N] makale, eleştiri yazısı, rapor, övgü dolu yazı, yüksek yazma, fazla yazma
AUTOEXEC write protected AUTOEXEC yazma korumalı
be noth-ing to write home about k. dili tamah edilecek bir matah/mal olmamak.
block-write blok yazma

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
Windows Write Windows Write
Windows Write Dönüşümü Windows Write Conversion
Windows Write Dönüştürücüsü Windows Write Converter
Write Belgesi Write Document
Windows için Write Write for Windows