Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
state Dinle! {steıt}
 • [A] devlete ait, resmi, tek kişilik, özel, devlet, eyalet
 • [N] devlet, eyalet, durum, hal, alem, şart, koşul, evre, mevki, konum, görkem, debdebe, tören, kitabın en güzel baskısı
 • [V] belirtmek, ifade etmek, söylemek, açıklamak, bildirmek, belirlemek, saptamak, bilgi vermek
state f. ifade etmek, söylemek, bildirmek, beyan etmek; belirtmek.
state i.
1. durum, vaziyet, hal: state of war savaş hali. the state of his health onun sağlık durumu. a state of emergency acil bir durum. in an unconscious state baygın bir halde. state of mind ruhsal durum/ruh haleti. This state of affairs can not go on. Bu durum devam edemez. The roads here are in a bad state of repair. Buradaki yollar tamire muhtaç.
2. devlet: a state secret bir devlet sırrı. state affairs devlet işleri. a self-governing state özerk bir devlet.
3. eyalet: The U.S.A. is made up of fifty states. A.B.D. elli eyaletten ibaret.

s. devlet tarafından yapılan {tören, ziyafet v.b.}.
state f. ifade etmek, belirtmek, beyan etmek; tayin etmek, saptamak, tespit etmek.
state i.

s. hal, vaziyet, durum, keyfiyet; debdebe, tantana, ihtişam; devlet; hükümet; eyalet; memleket;

s. devlete ait; resmi; siyasi. state bank {A.B.D.} bir eyaletin müsaadesi altında çalışan banka; devlet bankası. state college eyalet üniversitesi. states evidence huk. devlet lehine şahitlik; suçunu ikrar ederek kendi suç arkadaşları aleyhine sahadet eden kimse. turn states evidence suçunu ikrar ederek devlet lehine şahitlik etmek. State House hükümet binası; meclis binası. state of siege örfi idare, sıkıyönetim. state of war harp hali state owned devlet malı. state prison siyasi mahkümlara mahsus hapishane; {A.B.D.} bir eyalete mahsus ağır ceza hapis hanesi. state socialism sosyalizm, devletçilik. states rights eyaletin hakları. state trooper {A.B.D.} motorlu araçlarla devriye gezen jandarma .state university {A.B.D.} eyalet üniversitesi Department of State {A.B.D.} Dışişleri Bakanlığ.ı in state resmi olarak, debdebe ve ihtişamla. lie in state teşhir edilmek üzere açık tabut içinde yatmak {büyük bir zatın cenazesi}. the States k.dili. Amerika Birleşik Devletleri {ABD haricinde kullanılır}.

Türkçe » İngilizce Yukarı
State State

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
act of state
 • [N] hükümet onayıyla işlenmiş kanunsuz eylem
state of affairs
 • [N] gidişat, vaziyet, durum, işlerin durumu, şart: şartlar, koşul: koşullar
state of being an agha
 • [N] ağalık
bay state
 • [N] massachusetts eyaleti
buffer state
 • [N] tampon devlet
city state {'sıtısteıt}
 • [N] site kent, şehir devleti
constitutional state
 • [N] hukuk devleti
council of state
 • [N] danıştay, devlet şurası
Garden State
 • [NPR] New Jersey eyaleti
state of health
 • [N] sağlık durumu
helm of state
 • [N] eyalet yönetimi
state of mind
 • [N] ruhsal durum, ruh hali
Minister of State
 • [N] bakan: devlet bakanı (Amer.)
mint state
 • [A] yepyeni, kullanılmamış
in state of neglect
 • [ADV] bakımsız bir durumda
out-of-state
 • [A] eyalet dışı, başka eyaletten olan
out-of-state check
 • [N] eyalet dışı çek
prisoner of state
 • [N] siyasi tutuklu
Secretary of State
 • [N] bakan, bakan: dışişleri bakanı (Amer.)
Secretary of State for
 • [ADV] bakan: bakanı

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
Reseller State Reseller State