Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
error of the second kind (miss error) ikinci tur hata
error of the second kind (miss error) ikinci tur hata

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
error of the first kind (false alarm error) birinci tür hata
error of the first kind; false birinci tür hata; yanlış alarm hatası
error of the second kind; miss ikinci tür hata; ıskalama hatası
error of the third kind üçüncü tür hata
error of the first kind (false alarm error) birinci tür hata
error of the third kind üçüncü tür hata
error of the first kind; false alarm error birinci tür hata; yanlış alarm hatası
error of the second kind; miss error ikinci tür hata; ıskalama hatası
false alarm error, error of the first kind birinci tür hata; yanlış alarm hatası
error of the first kind: false alarm error birinci tür hata: yanlış alarm hatası [elec.]
error of the second kind: miss error ikinci tür hata: ıskalama hatası [elec.]
false alarm error, error of the first kind birinci tür hata: yanlış alarm hatası [elec.]