Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
wide-open Dinle! {,waıd'əʋpən}
 • [A] sonuna kadar açık, ardına kadar açık, açık, kanunları gevşek, hoşgörülü, rakipsiz, apaçık

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
I would like to open an account.
 • [PHR] hesap: Hesap açtırmak istiyorum.
open an account
 • [V] hesap açmak
have a wide acquaintance with
 • [V] bilmek: çok iyi bilmek, derin bilgiye sahip olmak
in the open air
 • [ADV] açık havada
with open arms
 • [ADV] memnuniyetle, candan, seve seve
open the ball
 • [V] baloyu açmak, başlatmak
give a wide berth to
 • [ID] uzak durmak, yanına sokulmamak
have open bowels
 • [V] bağırsakları iyi çalışmak, düzenli dışkılamak
What time do you open for breakfast?
 • [PHR] kahvaltı: Kahvaltı saatiniz kaçta başlıyor?
broke to the wide
 • [A] meteliksiz
burst open
 • [V] açılıvermek
open a canal
 • [V] kanal açmak
open competition
 • [N] serbest rekabet
country-wide
 • [A] ülke çapında
cut open
 • [V] kesip açmak
open a door to smth.
 • [ID] olanak vermek, çanak tutmak
What time does the drugstore open?
 • [PHR] eczane: Eczane saat kaçta açılıyor?
open one's eyes
 • [V] gözünü açmak
far and wide
 • [ADV] her tarafta, yurdun dört köşesinde
fly open
 • [V] birden açılmak, şırak diye açılmak

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
öpen
 • [A] osculant
Open Args Open Args
bkz. wide area network WAN