Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
slate-pencil
 • [N] taş kalem

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
blue pencil
 • [N] sansür
blue-pencil Dinle! {blu:'pensəl}
 • [V] sansürlemek, kaldırmak
charcoal pencil
 • [N] karakalem
copying pencil {,kɒpııŋ'pensəl}
 • [N] kopya kalemi
drawing pencil
 • [N] resim kalemi, karakalem
indelible pencil
 • [N] sabit kalem, kopya kalemi
lead pencil
 • [N] kurşunkalem
pencil Dinle! {'pensəl}
 • [N] kurşunkalem, karakalem, kalem, küçük resim fırçası, makyaj kalemi
 • [V] kurşunkalemle yazmak, karakalem ile çizmek, kalem ile makyaj yapmak
Can I borrow your pencil?
 • [PHR] kurşunkalem: Kurşunkaleminizi alabilir miyim?
eyebrow pencil
 • [N] kaş kalemi
in pencil
 • [ADV] kurşunkalem: kurşunkalemle
I would like a pencil.
 • [PHR] kalem: Kurşun kalem rica ediyorum.
red pencil
 • [N] kırmızı kalem
pencil box {'pensəlbɒks}
 • [N] kalemlik
pencil case {'pensəlkeıs}
 • [N] kalem kutusu, kalemlik
pencil of light
 • [N] ışın demeti
pencil pusher
 • [N] yazman, kâtip
propelling pencil
 • [N] sürgülü kalem
I would like a pencil sharpener.
 • [PHR] kalemtıraş: Kalemtıraş rica ediyorum.
pencil sharpener
 • [N] kalemtıraş