Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
slate-blue
 • [A] kurşun mavisi, barut mavisi

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
azure blue
 • [A] gök mavisi
baby blue
 • [N] süt mavisi
black and blue
 • [A] mosmor, morarmış, çürümüş
blue Dinle! {blu:}
 • [A] mavi, çürümüş, morarmış, hüzünlü, keyifsiz, canı sıkkın, morali bozuk, açık saçık, müstehcen
 • [N] mavi, muhafazakâr partili
 • [V] mavi yapmak, maviye boyamak, çarçur etmek, har vurup harman savurmak
Blue Ribbon
 • [NPR] dizbağı: Dizbağı nişanı (ing.)
feel blue
 • [V] canı sıkılmak, keyifsiz olmak
I feel blue.
 • [PHR] üzgün: Üzgün hissediyorum.
I'm looking for something in blue.
 • [PHR] mavi: Mavi bir şey arıyorum.
out of the blue
 • [ADV] damdan düşer gibi, beklenmedik bir anda, pat diye
Prussian blue
 • [N] mavi: Prusya mavisi, lacivert
saxe blue
 • [N] mavi: gece mavisi, mavi: Saks mavisi
Saxon blue
 • [N] mavi: Saks mavisi, mavi: gece mavisi
the blue
 • [N] gök, deniz
blue blood {,blu:'blʌd}
 • [N] asil kan, asalet, soylu, asil
blue boy
 • [N] gözbebeği, gözde
blue joke
 • [N] açık saçık fıkra, müstehcen fıkra
blue pencil
 • [N] sansür
blue-pencil Dinle! {blu:'pensəl}
 • [V] sansürlemek, kaldırmak
blue print {'blu:,prınt}
 • [N] plan, proje
blue-print {'blu:,prınt}
 • [V] tasarlamak, planlamak