Sonuçlar

Türkçe » İngilizce Yukarı
veri tabanı
  • [N] data base
veri tabanı bilgisayar * data base.
veri tabanı data base
veri tabanı database
veri tabanı data base

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
ortak veri tabanı common data bese
veri tabanı yönetimi data base administration
veri tabanı yöneticisi data base administrator
veri tabanı çözümleyicisi data base analyser
veri tabanı dökümü data base dump
veri tabanı bakımı data base maintenance
veri tabanı yönetimi data base management
veri tabanı yöneticisi data base manager
veri tabanı kaydı data base record
veri tabanı yapısı data base structure
veri tabanı izi data base trace
veri tabanı özelliği database attribute
dağıtımlı veri tabanı distributed data base
hiyerarşik veri tabanı hierarchic data base
bilgilendirici veri tabanı informational database
Veri Tabanı Dosyası Data Base File
ilişkisel veri tabanı relational data base
Veri Tabanı Oluştur Set Database
VERİ.TABANI.OLUŞTUR SET.DATABASE
bilgilendirici veri tabanı informational database