Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
step in
 • [V] girmek, içeri girmek, içeriye girmek, müdahale etmek, karışmak, el atmak
step in
1. içeri gelmek/girmek; içeri gitmek.
2. araya girmek, müdahale etmek.
step in * içeri gelmek/girmek; içeri gitmek. * araya girmek, müdahale etmek.
Step In İçeri Adım
step in girmek, içeri girmek, içeriye girmek, müdahale etmek, karışmak, el atmak

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
step on the accelerator
 • [V] gaza basmak
devious step
 • [N] yanlış adım, ahlaksızca davranış
false step
 • [N] yanlış adım, hata
first step
 • [N] ilk adım
step on the gas
 • [ID] gaza basmak, gazlamak
goose-step Dinle! {'gu:s,step}
 • [N] kaz adımı, dizleri bükmeden yürüme
step on to land
 • [V] karaya ayak basmak
mind your step!
 • [INTRJ] adımına dikkat et!, önüne bak!
step Dinle! {step}
 • [A] üvey
 • [N] adım, step, ayak izi, ayak sesi, basamak, kademe, derece, terfi, girişim, ayak uydurma, uygun adım, önlem, tedbir, plato, porte aralığı, nota çizgisi, hareket
 • [V] adım atmak, yürümek, girmek, gitmek, etmek {dans}, basamaklı yapmak, basmak, adımlamak, adımlayarak ölçmek
step-
 • [PREF] üvey
a false step
 • [N] yanlış adım
fall in step with
 • [V] ayak uydurmak
fall into step with
 • [V] ayak uydurmak
in step
 • [ADV] ayak uydurarak
keep step
 • [V] ayak uydurmak, uygun adım yürümek
keep step with
 • [V] ayak uydurmak, uygun adım yürümek
out of step
 • [N] bozuk adım atma, yanlış adım atma
out of step with
 • [N] ayak uyduramama, uyum sağlayamama
take a step
 • [V] adım atmak, girişmek, atılmak
step aside
 • [V] kenara çekilmek, çekilmek, istifa etmek

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
step
 • [N] step, step dance, steppe, wold
step dans
 • [N] step dance
step dansçısı
 • [N] tap-dancer
step dansı
 • [N] tap dance
step dansı yapmak
 • [V] tap-dance, tap, step-dance
step ,-pi steppe; steppeland.
step step[i] * steppe; steppeland.
step tavuğu heath hen
v.step dansı yap:n.step dansı tap dance
step dansçısı tap dancer
step dansı tap dancing
v.step dansı yap:n.step dansı tapdance
step steppe
step dans step dance n.
step dansı tap dance n.
step dansçısı tap dancer n.
step dansı yapmak tap dance, tap, step dance v.