Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
snap out
 • [V] birden söylemek, pat diye söylemek
snap out birden söylemek, pat diye söylemek

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
snap Dinle! {snæp}
 • [A] anlık, ani, şipşak, beklenmedik, sürpriz, çat çat eden, çatırdayan
 • [ADV] çat diye, birden
 • [N] ısırma, kopma, çat sesi, kopça, çıtçıt, anlık şey, ani şey, kolay iş, enerji, gayret, şipşak fotoğraf, zencefilli bisküvi, çarpma sesi
 • [V] ısırmaya çalışmak, ısırmak, havada kapmak, kopmak, kırılmak, şaklamak, çatırdamak, çarparak kapamak, şipşak fotoğraf çekmek
snap! {snæp}
 • [INTRJ] çat!, şak!
cold snap
 • [N] kısa süren soğuk
in a snap
 • [ADV] hemen, hemencecik, çabucak
snap at smb.
 • [V] kaba davranmak, kırıcı konuşmak
snap at the chance
 • [V] fırsatın üstüne atlamak, fırsata atlamak
snap catch
 • [N] sustalı kavram
snap decision
 • [N] sürpriz karar, acele verilen karar
snap fastener
 • [N] çıtçıt, yaylı raptiye
snap it up!
 • [INTRJ] çabuk ol!, acele et!, atla!, davran!
snap lock
 • [N] yaylı kilit, sustalı kilit
snap off
 • [V] ısırıp koparmak, koparmak, kırmak
snap one's fingers
 • [V] parmaklarını şıklatmak, parmaklarını çıtlatmak
snap one's fingers at
 • [ID] umursamamak, hiçe saymak
snap out of it!
 • [INTRJ] kendine gel!, kendine hakim ol!
snap to it!
 • [INTRJ] çabuk ol!, acele et!, kımılda!
snap up
 • [V] kapmak, yakalamak, havada kapmak, hemen kabul etmek
snap vote
 • [N] sürpriz oylama
snip-snap {'snıpsnæp}
 • [N] makas sesi
cold snap ani hava soğuması.

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
SNAP Kimliği (onaltılık sistem) SNAP ID {hex}
SNAP Kimliği (onaltılık) SNAP ID {hex}