Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
short circuit {,ʃɔ:rt'sɜ:rkıt}
  • [N] kısa devre, kontak
short circuit kontak, kısa devre.
short circuit elek. kısa devre.
short circuit electricity * kontak, kısa devre.
short circuit kısa devre

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
short-circuit {,ʃɔ:rt'sɜ:rkıt}
  • [V] kısa devre yaptırmak, kaçınmak, uzak durmak, kolaylaştırmak, kısaltmak
short circuit admittance kısa devre geçirisi
short circuit impedance kısa devre çelisi
short circuit impedance kısa devre empedansı
short circuit operation kısa devre çalışma
short circuit operation kısa devrede çalışma
short-circuit f.
1. elek. kısa devre yapmak.
2. {aradaki şeyleri} atlayıp geçmek.
short-circuit short-cir.cuit şôrtsır'kît Fiil * kısa devre yapmak. * {aradaki şeyleri} atlayıp geçmek.
short circuit admittance kısa devre geçirisi
short circuit impedance kısa devre empedansı
short circuit impedance kısa devre çelisi
short circuit operation kısa devre çalışma
short circuit operation kısa devrede çalışma
short circuit admittance kısa devre geçirisi
short circuit impedance kısa devre çelisi {empedansı}
short circuit operation kısa devrede çalışma
short circuit admittance kısa devre geçirisi [elec.]
short circuit impedance kısa devre çelisi {empedansı} [elec.]
short circuit operation kısa devrede çalışma [elec.]