Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
sally forth
  • [V] çıkmak, dışarıya çıkmak, gezmeye çıkmak
sally forth dışarıya fırla
sally forth çıkmak, dışarıya çıkmak, gezmeye çıkmak f.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
Aunt Sally
  • [N] herkesin eleştirisine uğrayan kişi, kadın biçimindeki kukla dövülerek oynanan oyun
sally Dinle! {'sælı}
  • [N] dışarıya hücum, espri, nükte, çıkış hareketi, gezinti, dolaşma
Sally Lunn
  • [N] küçük tatlı çörek
sally out
  • [V] saldırmak {dışarıya}, çıkış hareketi yapmak, çıkmak, dışarıya çıkmak, gezmeye çıkmak
sally i.

f. kuşatma esnasında askerin hücuma geçmesi; ani hareket veya hamle; gezinti; espri, nükteli söz;

f. dışarı fırlamak; hücuma geçmek; toplu halde geziye çıkmak. sally port ask. çıkış kapısı .
sally i.
1. kuşatma sırasında askerin hücuma geçmesi.
2. ani hareket/hamle.
3. gezinti.
4. espri, nükteli söz.

f. forth/out
1. dışarı fırlamak.
2. hücuma geçmek.
3. geziye çıkmak.
sally i.

f. kuşatma esnasında askerin hücuma geçmesi; ani hareket veya hamle; gezinti; espri, nükteli söz;

f. dışarı fırlamak; hücuma geçmek; toplu halde geziye çıkmak. sally port ask. çıkış kapısı .
sally i.
1. kuşatma sırasında askerin hücuma geçmesi.
2. ani hareket/hamle.
3. gezinti.
4. espri, nükteli söz.

f. forth/out
1. dışarı fırlamak.
2. hücuma geçmek.
3. geziye çıkmak.
sally lunn küçük tatlı ekmek.
sally lunn küçük tatlı ekmek.
sally sal.ly säl'i İsim * kuşatma sırasında askerin hücuma geçmesi. * ani hareket veya hamle. * gezinti. Fiil * [forth/out] dışarı fırlamak. * [forth/out] hücuma geçmek. * [forth/out] geziye çıkmak.
sally kuşatma esnasında askerin hücuma geçmesi; ani hare
sally lunn küçük tatlı ekmek.
sally out dışarıya fırla
sally çıkış hareketi
sally çemberi yarma
sally saldırı
sally nükteli söz
sally nükte
sally gezme