Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
regulate Dinle! {'regjə,leıt}
  • [V] düzenlemek, düzenleme yapmak, ayarlamak, yoluna koymak
regulate f. -in işleyişini/çalışmasını düzenlemek/regüle etmek/ayarlamak/denetlemek.
regulate {f.} nizama sokmak, tanzim etmek,düzenlemek, yoluna koymak, uydurmak; ayar etmek. regulation {i.} nizam, tanzim, düzen; kanun, talimat, astüzük; {çoğ.} tüzük, yönetmelik. regulative {s.} tanzim edici. regulator {i.} düzenleyici şey veya kimse; saat rakkası; {fiz.} düzengeç, ayarlayıcı alet; regülatör.
regulate f. -in işleyişini/çalışmasını düzenlemek/regüle etmek/ayarlamak/denetlemek.
regulate {f.} nizama sokmak, tanzim etmek,düzenlemek, yoluna koymak, uydurmak; ayar etmek. regulation {i.} nizam, tanzim, düzen; kanun, talimat, astüzük; {çoğ.} tüzük, yönetmelik. regulative {s.} tanzim edici. regulator {i.} düzenleyici şey veya kimse; saat rakkası; {fiz.} düzengeç, ayarlayıcı alet; regülatör.