Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
role Dinle! {rəʋl}
  • [V] rol yapmak
  • [N] rol
role i .rol.
rôle i. bak. role.
role i .rol.
rôle i. bak. role.

Türkçe » İngilizce Yukarı
röle
  • [N] relay, tripping
röle relay
röle relay
röle relay
röle relay

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
play the role of
  • [V] canlandırmak
title role {'taıtəl,rəʋl}
  • [N] oyuna adını veren karakter, oyuna adını veren bölüm
role, rôle i. rol.
role, rôle i. rol.
theatrical role rol
Add a New Role Yeni Rol Ekle
Add a role Rol ekle
Add a Role Rol Ekleme
Copy Role Rolü Kopyala
Copy the role Rolü kopyalama
Copy Web Role Web Rolü Kopyalama
Create role Rol oluştur
Edit Role Rol Düzenleme
Edit Web Role Web Rolü Düzenleme
Invalid Role Geçersiz Rol
Machine Role Makinenin Görevi
Role ID Rol Kimliği
Role Management Rol Yönetimi
Role name Rol adı
Server role Sunucu Rolü

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
otomatik röle
  • [N] repeater
röle anahtarı
  • [N] relay switch
röle istasyonu
  • [N] relay station
yardımcı röle auxiliary relay
koaksiyal röle coaxial relay
devre kesen röle cutoff relay
diferansiyel röle differential relay
elektrodinamik röle electrodynamic relay
elektromanyetik röle electromagnetic relay
elektronik röle electronic relay
elektrostatik röle electrostatic relay
kızgın telli röle hot wire relay
ani röle instantaneous relay
manyetik röle magnetic relay
ana röle master relay
cıvalı röle mercury relay
cıvalı yaş röle mercury wetted relay
mikrodalga röle sistemi microwave relay system
iki durumlu röle bistable relay
konum değiştirmek (röle) changeover