Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
protokol veya veri kaynağı {internet terimlerinden} Bu bölüm veriye ulaşmak için kullanılacak protokolü belirtir. Başlıca protokoller şunlardır: http:// HTML dosyalara ulaşmak için kullanılır ftp:// download edilebilir bir dosyayı belirtir. mailto:// e-mail yollamak için kullanılacak uygulamaya bağlanır file:// lokal bir dosyayı işaret eder