Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
Numbers Dinle! {'nʌmbərz}
  • [NPR] şiir: Şiir, ahit: Eski Ahitte dördüncü kitap {İncil}
numbers Dinle! {'nʌmbərz}
  • [N] sayılar, numaralar
Numbers Sayılar
Numbers Sayı
Numbers Sayılar

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
increase in numbers
  • [V] üremek
appear in numbers
  • [V] nüsha olarak çıkmak, dizi halinde çıkmak
by numbers
  • [ADV] rakam rakam, numaralarıyla
his numbers is up
  • [PHR] günleri sayılı, işi bitik
in large numbers
  • [ADV] büyük miktarlarda
numbers of times
  • [ADV] defa: çok defa, birçok kez, defalarca
times without numbers
  • [ADV] sayısız kereler, defalarca, devamlı olarak
Please give me some numbers to call in case of trouble.
  • [PHR] sorun: Herhangi bir sorun olduğu takdirde arayabileceğim birkaç numara verin lütfen.
Alphabetic numbers Alfabetik rakamlar
Arabic numbers Arap sayıları
Arabic page numbers Normal rakamla sayfa numaraları
Cardinal form (numbers) Sıra sayıların yazıyla gösterimi
cardinal numbers asal sayılar.
congruent numbers eşleşik sayılar
congruent numbers eşleşik sayılar
Dates, Times, and Numbers Tarihler, Saatler ve Sayılar
Enter slide numbers and/or slide ranges Slayt numaralarını ve/veya slayt aralığını giriniz
He numbers eighty years. Seksen yaşında.
law of large numbers büyük sayılar yasası
law of large numbers büyük sayılar yasası