Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
not to have a good word to say for -i hiç beğenmemek, -i hep tenkit etmek.
not to have a good word to say for * -i hiç beğenmemek, -i hep tenkit etmek.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
be as good as one´s word sözünü tutmak, sözünü yerine getirmek.
be as good as one´s word/promise sözünü tutmak, sözünde durmak, sözünü yerine getirmek.
put in a good word for s.o. biri için iyi şeyler söylemek.
be as good as one's word * sözünü tutmak, sözünde durmak, sözünü yerine getirmek.
put in a good word for someone * biri için iyi şeyler söylemek.
good word iyi söz