Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
management buy-out
  • [N] yönetimi devralma

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
board of management
  • [N] yönetim kurulu
hotel management
  • [N] otel işletmeciliği, otel yönetimi
industrial management
  • [N] sanayi işletmeciliği, endüstri işletmeciliği
ill management
  • [N] kötü yönetim
management Dinle! {'mænıdʒmənt}
  • [N] idare, müdürlük, yönetim, idarecilik, işletme
personnel management
  • [N] personel müdürlüğü
Advanced Power Management (APM) Gelişmiş Güç Yönetimi
Advanced Power Management Control Panel Applet Gelişmiş Güç Yönetimi Denetim Masası Uygulaması
Advanced Power Management driver Gelişmiş Güç Yönetimi sürücüsü
Advanced Power Management support Gelişmiş Güç Yönetimi desteği
buffer (in project management) yedek zaman aralığı
centralized management merkezi yönetim
centralized management merkezi yönetim
communication network management iletişim ağı yönetimi
communications network management iletişim ağı yönetimi
computer aided management bilgisayar destekli yönetim
computer aided management bilgisayar destekli yönetim
computer security management bilgisayar güvenlik yönetimi
computer security management bilgisayar güvenlik yönetimi
configuration management düzenleşim yönetimi

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
bkz. Paged Memory Management Unit PMMU