Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
learn more
1. öğrenmek. haber almak.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
learn Dinle! {lɜ:rn}
  • [V] öğrenmek, haber almak
learn a lesson
  • [V] ders almak
learn by heart
  • [V] ezberlemek, bellemek
learn by rote
  • [V] ezberlemek
learn one's lesson
  • [V] burnu sürtülmek
learn the hard way
  • [ID] yanlış yapa yapa öğrenmek, hatalar yaparak öğrenmek
learn {f.} {ed veya learnt} öğrenmek; işitmek; haber almak. learn by heart ezberden öğrenmek, ezberlemek. learn by rote tekrarlaya tekrarlaya ezberlemek.
Learn Öğren
Learn By Example Örnekten Öğren
learn by heart ezbere öğrenmek, ezberlemek.
learn by rote tekrarlaya tekrarlaya ezberlemek.
learn s.t. from the ground up bir şeyi her yönüyle öğrenmek.
live and learn yaşadıkça öğrenmek.
learn learn lırn Fiil (D) learned/learnt * öğrenmek. * haber almak, öğrenmek.
learn by heart * ezbere öğrenmek, ezberlemek.
learn by rote * tekrarlaya tekrarlaya ezberlemek.
learn something from the ground up * bir şeyi her yönüyle öğrenmek.
live and learn * yaşadıkça öğrenmek.
learn {ed veya learnt} öğrenmek; işitmek; haber almak. l
eager to learn öğrenmeye istekli